You are viewing documentation for Kubernetes version: v1.18

Kubernetes v1.18 dokumentacja nie jest już aktualizowana. Wyświetlona jest wersja archiwalna. Po aktualną dokumentację zajrzyj na to najnowsza wersja.

Edit This Page

Interaktywny samouczek - Tworzenie klastra

Ekran jest za wąski do pracy z terminalem. Użyj wersji na desktop/tablet.