You are viewing documentation for Kubernetes version: v1.18

Kubernetes v1.18 dokumentacja nie jest już aktualizowana. Wyświetlona jest wersja archiwalna. Po aktualną dokumentację zajrzyj na to najnowsza wersja.

Edit This Page

Narzędzia

Kubernetes zawiera różne wbudowane narzędzia służące do pracy z systemem:

Kubectl

kubectl to narzędzie tekstowe (linii poleceń) do Kubernetes. Służy do zarządzania klastrem Kubernetes.

Kubeadm

kubeadm to narzędzie tekstowe do łatwej instalacji klastra Kubernetes w bezpiecznej konfiguracji, uruchamianego na infrastrukturze serwerów fizycznych, serwerów w chmurze bądź na maszynach wirtualnych (aktualnie w fazie rozwojowej alfa).

Minikube

minikube to narzędzie do łatwego uruchamiania lokalnego klastra Kubernetes na twojej stacji roboczej na potrzeby rozwoju oprogramowania lub prowadzenia testów.

Pulpit (Dashboard)

Dashboard - graficzny interfejs użytkownika w przeglądarce web, który umożliwia instalację aplikacji w kontenerach na klastrze Kubernetes, rozwiązywanie problemów z nimi związanych oraz zarządzanie samym klastrem i jego zasobami.

Helm

Kubernetes Helm — narzędzie do zarządzania pakietami wstępnie skonfigurowanych zasobów Kubernetes (nazywanych Kubernetes charts).

Helm-a można używać do:

  • Wyszukiwania i instalowania popularnego oprogramowania dystrybuowanego jako Kubernetes charts
  • Udostępniania własnych aplikacji w postaci pakietów Kubernetes charts
  • Definiowania powtarzalnych instalacji aplikacji na Kubernetes
  • Inteligentnego zarządzania plikami list (manifests) Kubernetes
  • Zarządzaniem kolejnymi wydaniami pakietów Helm

Kompose

Kompose to narzędzie, które ma pomóc użytkownikom Docker Compose przenieść się na Kubernetes.

Kompose można używać do:

  • Tłumaczenia plików Docker Compose na obiekty Kubernetes
  • Zmiany sposóbu zarządzania twoimi aplikacjami z lokalnego środowiska Docker na system Kubernetes
  • Zamiany plików yaml Docker Compose v1 lub v2 oraz Distributed Application Bundles