You are viewing documentation for Kubernetes version: v1.18

Kubernetes v1.18 dokumentacja nie jest już aktualizowana. Wyświetlona jest wersja archiwalna. Po aktualną dokumentację zajrzyj na to najnowsza wersja.

Edit This Page

Pojęcia

Rozdział dotyczący pojęć ma za zadanie pomóc w zrozumieniu poszczególnych składowych systemu oraz obiektów abstrakcyjnych, których Kubernetes używa do reprezentacji klastraZestaw maszyn roboczych, nazywanych {{< glossary_tooltip text="węzłami" term_id="node" >}}, na których uruchamiane są aplikacje w kontenerach. Każdy klaster musi posiadać przynajmniej jeden węzeł. , a także posłużyć do lepszego poznania działania całego systemu.


Przegląd

Ogólny zarys Kubernetesa i komponentów, z których jest zbudowany.